2018 YILI GELİR GİDER TABLOMUZ

2018 Yılı içerisinde oluşan Gelir-Gider tablomuz aşağıda gösterilmiştir.

28.12.2018 90

GELİRLER   GİDERLER
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 99.365,99    Personel Giyecek Alımları 239,76 
Kantin kira geliri 12.338,40    Yayın ve Basım Giderleri 586,23 
Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Aktarımı 924,00    Eğitim Araçları - Materyal Alımı 4.963,01 
Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri 84.548,70    Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları 413,00 
TOPLAM GELİR 197.177,09    Kalorifer Tesisatı Onarımları 3.200,16 
      Ödül Malzemeleri Alımı 1.608,40 
      Personel Gider ve Ödemeleri 83.744,03 
      Sabit Giderler 1.259,76 
      Bahçe Alanı Malzeme Alımı 362,95 
      Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 35.611,73 
      Temizlik Malzemeleri Alımı 3.220,29 
      Bina Sigortası Giderleri 594,50 
      Bilişim Araçları Alımı 1.980,00 
      Genel Hizmetler 17.609,75 
      Genel Onarımlar 2.461,80 
      Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 16.640,87 
      Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları 3.319,93 
      Elektrik Tesisatı Onarımları 1.368,88 
      Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri 18.541,62 
      Mefruşat Giderleri 648,00 
      TOPLAM GİDER 198.374,67