KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından öğretmen bilgilendirme kitapçığı hazırlanarak bu hastalık hakkında öğretmenlerimizin bilgi sahibi olmaları planlanmıştır. Kistik Fibrozis genetik bir hastalık olup solunum, sindirim ve üreme sistemlerini etkilemektedir. Aynı zamanda nadir hastalık kategorisine de girmektedir. Şu an kesin bir tedavisi olmamakla birlikte; destekleyici tedavi yöntemleri mevcuttur. KF hastalığı sebebiyle öğrencilerde özel ihtiyaçlar doğabilmektedir. Öğretmenlerimizin KF hastası öğrencilerine daha bilinçli yaklaşım göstermeleri için   KİFDER tarafından bu hastalığa sahip öğrenciler için, öğretmenlere yönelik “öğretmen bilgilendirme kitapçığı” hazırlanmıştır. 

26.11.2018 185

meb_iys_dosyalar/34/27/742615/dosyalar/2018_11/26164615_evrak3721898234458010725.pdf

Bilgilendirme kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.