VELİ AKADEMİLERİ PROGRAMI

VELİ AKADEMİLERİ PROGRAMI

İstanbul Veli Akademileri; İstanbul’daki resmi okullarda (okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim) öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik okul-veli arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek suretiyle velileri bilinçlendirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan okul merkezli veli eğitim projesidir. Okulumuzda Veli Akademileri anket çalışmaları yapılmış ve seçilen konular üzerinden planlama yapılmıştır.

14.11.2018 235

14-11-2018